Hướng dẫn sử dụng

Để anh chị em dễ dàng sử dụng webshop và theme do SetupshopAZ thiết kế, cài đặt. Chúng tôi tổng hợp tất cả những chỗ cần chỉnh sửa, mang thông tin cá nhân một cách trực quan dễ hiểu nhất.

Xin lưu ý: Bài hướng dẫn chỉ áp dụng cho những mẫu do chính SetupshopAZ tạo ra. Chúng tôi sử dụng theme Flatsome với trình tùy biến giao diện UX Builder.

1. Đăng nhập Admin

Đăng nhập Admin theo đường dẫn: https://tenshop.com/wp-admin/

Username và pass được cung cấp riêng cho từng shop trong file INFO khi ace nhận shop về. Đối với ace mua theme có thể truy cập theo tài khoản mặc định là:
User: setupshopaz
Pass: 123456789@@

2. Tạo Username Admin mới.

Bước này áp dụng với ace mua theme hoặc có nhu cầu tạo thêm tài khoản admin mới để chia sẻ công việc cho đội nhóm.

– Truy cập theo đường dẫn User – Add New

– Tại đây ace nhập các thông tin cần thiết của tài khoản như: Tên, email…và phân quyền cho từng tài khoản ở mục Role. Nhấp Add New User để hoàn thành.

3. Thay Logo – Favicon

– Truy cập theo đường dẫn: Flatsome – Theme Options – Header.

– Nhấp vào Logo (1) để thay đổi Logo mục 2 và Favicon mục 3. Xong nhấn Publish để lưu thay đổi.

4. Thay đổi thông tin trên thanh Topbar.

– Đây là thanh trên cùng của webshop. Thông thường ở đây sẽ được hiển thị đoạn văn bản, thông tin về Mail Domain, Số điện thoại, Menu Topbar…Ở đây ace chỉ quan tâm nếu hiển thị văn bản thông tin cá nhân của webshop hoặc thông tin về phí Ship.

– Vẫn truy cập theo đường dẫn: Flatsome – Theme Options – Header. Tương tự như bước thay Logo. Chỉ chuột vào vị trí Text cần thay đổi để hiển thị nút CUSTOM CONTENT (1) nhấp chuột vào đó. Hoặc nhấp trực tiếp vào nút HTML bên dưới (2) và chỉnh sửa nội dung tương ứng tại thanh bên trái (3).

– Xong nhấn Publish để lưu thay đổi.

5. Thay đổi thông tin Block Header

– Chúng tôi thiết kế thông tin trên Header bằng Block UX Builder.

– Để chỉnh sửa thông tin, từ giao diện Admin truy cập: UX Blocks (1) – trỏ chuột vào block Info Header (2) để hiển thị nút Edit with UX Builder – Kích vào đó để vào trình chỉnh sửa UX Builder.

– Tại đây kích đúp chuột vào thông tin cần sửa (1) – Chỉnh sửa ở  mục (2). Lưu ý nhớ kiểm tra mục (3) là chế độ hiển thị ở Máy tính – Máy tính bảng – Smartphone. Kích từng chế độ để xem hiển thị, thông tin thay đổi. Hoàn tất bằng cách nhấp OK – Apply – Update để lưu thay đổi.

6. Chỉnh sửa thông tin Footer.

– Tương tự như Block Header, ace truy cập vào UX Blocks – Chọn block FooterEdit with UX Builder.

– Trong giao diện chỉnh sửa UX Builder, ace kích đúp vào từng thành phần có thông tin riêng của webshop khác – Thay đổi (1)(2)(3) và đừng quên chỉnh sửa thông tin trên từng giao diện (4) Máy tính – Máy tính bảng – Smartphone. Xong xuôi nhấp OK – Apply – Update để lưu toàn bộ thay đổi.

7. Tùy biến Menu dưới Footer.

– Menu Footer tùy từng theme mà hiển thị 1 hoặc 2 vị trí, cũng có nhiều cách tạo, sắp xếp nó. Chúng tôi đi theo 1 cách duy nhất trên tất cả mọi mẫu. Đầu tiên ace kiểm tra xem theme mình đang sử dụng có mấy vị trí.

– Các vị trí menu đó tương ứng với các widgets Footer 1 (3) và Footer 2 (4) trong Appearance (1) – Widgets (2). Ace có thể tìm thấy menu Company và Policy. Đó là cách để n hiển thị ra ngoài.

– Để điều chỉnh các mục con trong Menu Footer đấy, truy cập: Appearance (1) – Menu(2). Tại thanh “Select a menu to edit:” ace xổ mũi tên xuống có thể tìm thấy menu Company (3) và Policy (4) để thêm mục con mình cần.

8. Thay đổi Slide – Banner.

– Từ giao diện Admin, truy cập Pages – Trỏ chuột vào Home pageEdit with UX Builder.

– Tại giao diện UX Builder, tương tự như thay đổi các thông tin trên các bước trước, nhấp đúp chuột vào hình ảnh Slide hoặc Banner b cần thay ảnh.

– Chọn Slide mới từ thư viện ảnh hoặc upload lên từ máy tính. Hình ảnh nên được tối ưu về dung lượng ảnh (khoảng < 100kb). Tại mục (2) – tương tự thay đổi Slide khác. Lưu ý: để hiển thị đồng đều cả 2 hình ảnh phải chung 1 kích thước.

– Đừng quên kiểm tra trên cả 3 giao diện Máy tính – Máy tính bảng – Smartphone (3) Xong nhấp Apply – Update để lưu thay đổi.

* Lưu ý: Phạm vi của Home page bắt đầu từ Slide đến thành phần đầu tiên của Footer, vì thế cách thay đổi hình ảnh Slide, banner này áp dụng cho thay toàn bộ ảnh trong phạm vi Home page trên.

9. Thay đổi Danh Mục Sản Phẩm hiển thị ngoài Trang chủ.

– Tương tự như thay đổi Slide, cuộn chuột xuống bên dưới có mục HOT PRODUCTS. Chỉ chuột vào nơi hiển thị sản phẩm sẽ hiện lên chữ PRODUCT.

– Kích vào nút Product đó hiện lên giao diện cài đặt mục Hot products đấy. Ở đây ace có thể quan tâm tới các thông số: (1) Type: hiển thị dạng Slide hay dạng cột, hàng. (2) Columns: Số lượng sản phẩm trên 1 hàng. (3) Category: Chọn Danh mục sản phẩm hiển thị. (4) Total Posts: Số lượng sản phẩm hiển thị ngoài trang chủ cho danh mục này. Khi thay đổi xong nhấp Apply – Update để lưu thay đổi.

* Tương tự ace cũng có thể thay thế mục NEW PRODUCTS bên dưới hoặc bất kì danh mục nào có sẵn.