Dịch vụ của chúng tôi hướng tới?

SetupshopAZ cung cấp giải pháp khởi tạo và cài đặt website từ A đến Z dành cho những khách hàng không có nhiều thời gian để tự tạo, cài đặt được một website hoàn chỉnh, đầy đủ thành phần. Bạn chỉ cần tập trung tìm kiếm sản phẩm và phát triển kế hoạch marketing của mình.

WP Woocommerce Setup Shopify

Dịch vụ trọn gói

Cài đặt từ A đến Z. Lấy uy tín và chất lượng đặt lên hàng đầu.

Thời gian

Thời gian hoàn thành đúng cam kết. Từ 2 đến 5 ngày tùy từng gói.

Thông tin

Cam kết không sử dụng, chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ 3

Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng

Dịch vụ Woocommerce WordPress

Bạn nhận được những gì?

Dịch vụ cài đặt Shopify

Bạn nhận được những gì?